OUTLET      Awards      OLUCE      Smart Tune      
Find forhandler Din side Favoritter
Søgning
Menu
Returnering

efter aftale

Hurtig

levering

100% sikker

nethandel

Hjælp og support

7025 5525

Handelsbetingelser

For leverancer og tjenesteydelser fra LIGHT-POINT AS (CVR 19355705)  er følgende betingelser gældende; med mindre andet er skriftligt aftalt.

Handelsbetingelser for virksomheder (B2B)

Kontaktoplysninger

LIGHT-POINT AS
Grønnegade 3, 2.t.v
1107 København K
Danmark 

Telefon +45 70 25 55 25
Telefax +45 70 25 66 25

info@light-point.com
www.light-point.com

CVR.NR: 19355705
Danske Bank: 3191 0003415813

Tilbud

Et tilbud er bindende i tre uger fra tilbuddets datering.

Forsendelse/returnering

Levering sker EXW LIGHT-POINT AS’ lager (Incoterms 2010), medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Ved mellemsalg afholder køber alle fragtomkostninger. Forsendelse foregår for købers regning og risiko. Er der aftalt franko levering, er forsendelsesomkostningerne indbefattet i prisen, og forsendelsen foregår for LIGHT-POINT AS’ risiko. Køber er kun berettiget til at annullere ordren på grund af forsinkelse, såfremt leveringen forsinkes mere end 30 dage. Returvarer modtages kun retur efter forudgående aftale og kun i originalemballage og ubeskadiget stand. Kopi af følgeseddel eller faktura skal medfølge returvarerne. Fejlbestilte standardvarer fradrages 20% til håndtering og kontrol. Specialvarer, skaffevarer og udpakkede lyskilder tages ikke retur. For køb under DKK1.000,00 / NOK1.300,00 / SEK 1.300,00 / EURO 250,00 ekskl. moms pålægges ekspeditions gebyr på DKK 75,00 / NOK 100,00 / SEK 100,00 / EURO 10,00 ekskl. moms.
 

Priser

Alle priser er dagspriser, angivet i DKK eksl. moms, statsafgifter og lyskilder med mindre andet er angivet. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udgåede varer.

Betaling

Med mindre andet fremgår af LIGHT-POINT AS’ tilbud eller anden skriftlig aftale, er vore betalingsbetingelser netto kontant ved levering/afhentning. Ved forsinkelse af betaling tilskrives gebyr med DKK 100,00 og renter med 2% pr. påbegyndt måned.
 

Reklamationer

Køber er forpligtet til at undersøge varen straks efter modtagelse. Reklamationer skal ske til LIGHT-POINT AS inden 8 dage fra levering. Reklamationer skal indberettes via en online formular på LIGHT-POINTs hjemmeside. Undlader køber at reklamere indenfor denne frist, kan han ikke senere påberåbe sig eventuelle mangler. Omkostninger der afholdes af køber som følge af påberåbte fejl, dækkes ikke af LIGHT-POINT AS, med mindre LIGHT-POINT AS har modtaget reklamationen og skriftligt accepteret at dække omkostningerne. Garanti Produkter der er behæftet med fabrikations- eller materialefejl, repareres uden beregning eller ombyttes i overensstemmelse med dansk købelovs regler herom og i samme omfang som garantien fra underleverandører har tilsagt. Lyskilder er ikke omfattet af garanti.
 

Ansvarsfraskrivelse

Misligholdelse herunder forsinkelse eller levering af mangelfulde varer berettiger kun køber til erstatning, såfremt køber dokumenterer, at misligholdelsen skyldes grov uagtsomhed hos LIGHT-POINT AS. LIGHT-POINT AS er dog i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab, herunder køber påførte dagbøder.
 

Produktansvar

Selskabet er alene ansvarlig for produktansvar i henhold til Produktansvarslovens regler. Herudover er Selskabet ikke ansvarlig for produktansvar.

Tvister

Uoverensstemmelser i forbindelse med parternes samarbejde i henhold til denne aftale skal løses efter dansk ret, idet partnerne er enige om, at værneting skal være Sø- og Handelsretten i København eller subsidiært Københavns Byret.
 

Dine data

Vi benytter os af følgende services og systemer, der indsamler data om dit besøg på vores website og gør os i stand til at måle besøgsadfærd og kommunikere for at forbedre oplevelsen og kundeservicen på light-point.com. Leverandørerne overholder gældende GDPR-bestemmelser vedr håndtering og opbevaring af data. Alle data om dit besøg på hjemmesiden er anonymiserede og ikke personhenførbare:

 • Google Analytics
 • Zendesk Chat
 • DanDomain statistik
 • Jotform (ved udfyldelse af formularer)
 • GetSiteControl
 • MailChimp (ved abonnement på vores nyhedsbrev)

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos LIGHT-POINT. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser. Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger. LIGHT-POINT indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

 • Gennemfører et køb af vores produkter
 • Opretter en kundekonto
 • Tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Anmelder vores hjemmeside
 • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på light-point.com er LIGHT-POINT A/S, Grønnegade 3, 2.tv., 1107 Kbh K, Cvr: 19355705.

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Når du betaler for dit produkt indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside. Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af nyhedsbrev) vil blive slettet 5 efter, at du har modtaget din vare, jvfr. bestemmelserne i regnskabsloven.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger eller overfører ikke dine persondata til tredjepart, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma, GLS med henblik på levering af dine indkøb.

Vi har vores webshop og betalingssystem gennem DanDomain A/S som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i DanDomains datacentre.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du ikke er tilfreds med hvordan vi behandler dine data. Se Datatilsynets kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk/ Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning på info@light-point.com

©LIGHT-POINT 2019. All rights reserved. LIGHT-POINT is a registred trademark of Nordic Living Group